Vervolg op De leerling doet mee in het OT

leerkrachten, schoolleiders, intern begeleiders, schoolbegeleiders, psychologen, orthopedagogen, jeugdhulpverleners

Voor leerkrachten, schoolleiders, intern begeleiders, schoolbegeleiders, psychologen, orthopedagogen, jeugdhulpverleners

Doel

Je hebt een OT met een leerling erbij uitgevoerd, en met diens verzorgers ook aan tafel niet te vergeten. Wat lukte goed, wat bleek lastig? Na afloop:
-heb je je inzichten, kennis en kunde verdiept als het gaat om de leerling bij het OT
-heb je tools om je gesprekken met leerlingen voorafgaand aan een OT te verdiepen
-heb je je eigen ervaringen vanuit waarderend onderzoeken geëvalueerd en inzichten uit de ervaringen van anderen opgedaan
-heb je voldoende materiaal om met je team verder te gaan, aansluitend op jullie visie, ambities en kennisniveau

Je hebt een OT met een leerling erbij uitgevoerd, en met diens verzorgers ook aan tafel niet te vergeten. Wat lukte goed, wat bleek lastig?

We onderzoeken op basis van succeservaringen en minder geslaagde momenten wat werkt, wat je weer zo gaat doen, en hoe je onderdelen volgende keer anders kunt doen.

We onderzoeken op basis van succeservaringen en minder geslaagde momenten wat werkt, wat je weer zo gaat doen, en hoe je onderdelen volgende keer anders kunt doen.

Je leert daarnaast technieken om je gesprekken met leerlingen van de leerling voorafgaand aan en tijdens het OT te verdiepen, maar ook om met situaties om te gaan die je overvallen. (Denk aan emotionele reacties in een OT van ouders of collega’s.)

Je kunt ook meedoen wanneer je deel 1 gemist hebt en wanneer je zelf nog geen OT hebt gevoerd met een leerling erbij aan tafel. Wellicht leer je mee van de ervaringen van je collega’s.

Simone van Dijk (drs.) HGW&HGA-specialist: coacht en traint scholen, begeleiders en jeugdhulpverleners. Ook publiceert ze regelmatig boeken en artikelen.

www.simonetraint.nl

De inschrijving is gesloten