Webinar HGA

Onze spreker op dit webinar voor leerkrachten is Simone van Dijk, expert op het gebied van handelingsgericht arrangeren (HGA) en werken met ondersteuningsteams (OT’s). Samen met o.a. Noëlle Pameijer heeft Simone de methodiek HGA ontwikkeld waar ze samenwerkingsverbanden en scholen in opleidt en coacht. Ook schreef ze er drie boeken over: Meester in de klas en Arrangeer samen. WUG! Een beter OT voor leerkracht en leerling verschijnt in april 2021. Inhoud  Soms gaat het een tijdje...

Onze spreker op dit webinar voor leerkrachten is Simone van Dijk, expert op het gebied van handelingsgericht arrangeren (HGA) en werken met ondersteuningsteams (OT’s). Samen met o.a. Noëlle Pameijer heeft Simone de methodiek HGA ontwikkeld waar ze samenwerkingsverbanden en scholen in opleidt en coacht. Ook schreef ze er drie boeken over: Meester in de klas en Arrangeer samen. WUG! Een beter OT voor leerkracht en leerling verschijnt in april 2021.

Inhoud 

Soms gaat het een tijdje niet goed met een leerling en heeft de leerling iets extra’s nodig. Als leerkracht ga in gesprek met de leerling en de ouders in gesprek. Je betrekt ook je (duo) collega’s en IB’er in het zoeken naar oorzaken en vooral naar aanknopingspunten voor oplossingen, voor een passende aanpak. Wat heeft de leerling nodig om zich weer verder te ontwikkelen, om te groeien, om beoogde leerdoelen te behalen? Wat kan ik als leerkracht voor deze leerling betekenen, wat kunnen wij als school voor deze leerling betekenen? 

Sinds de invoering van passend onderwijs (2014) ondersteunen we leerlingen die iets extra’s nodig hebben op een andere manier. Niet het aanbod vanuit het speciaal onderwijs, de jeugdhulp en zorginstellingen, maar de vragen en ideeën van leerlingen, leerkrachten en ouders/verzorgers vormen het uitgangspunt. Daarmee kreeg het onderwijs er een nieuw werkwoord bij: arrangeren. Dat is het gezamenlijk bedenken en uitvoeren van een aanpak die voor een leerling, de leerkrachten en de ouders/verzorgers werkt. Op school en soms ook thuis. Het arrangeren vindt plaats in een overleg, een gesprek. In ons samenwerkingsverband heet dit overleg een OT (ondersteuningsteamoverleg). Elders heet het ook een OT, of een ZAT (zorgadviesteamoverleg), een ZOG (zorgadviesoverlegGroot), weer niet te verwarren met een ZOK (een zorgadviesoverlegKlein), of een MDO (multi-disciplinair overleg). 

De bedoeling 

De bedoeling van arrangeren is dat je als leerkrachten samen met leerlingen, ouders, IB, directie en wanneer nodig ook betrokkenen uit o.a. de jeugdhulp of kinderopvang organiseert wat leerlingen nodig hebben aan onderwijs, zorg en begeleiding. Arrangeren gaat dus met name ook over jou als leerkracht! Is er voldoende oog voor wat jij als leerkracht nodig hebt om beoogde aanpak te kunnen bieden? Hoe zorgen we ervoor dat niet alleen de ouders maar ook jij als leerkracht goed voorbereid en betrokken wordt en de stem van de leerling gehoord wordt? Hoe zorg je dat de mooie oplossingen en bedachte aanpak ook echt over de drempel van het klaslokaal komt? Bij het arrangeren, in het OT, staan dus zowel de leerling als jij -de leerkracht- centraal.

Simone ervaart dagelijks hoe ‘noodzakelijk belangrijk’ het is om leerkrachten, ouders en leerlingen zelf in processen te betrekken om tot een aanpak te komen die daadwerkelijk uitvoerbaar is en tot gewenste groei leidt. 

Op dit webinar behandelt zij naast de methodiek ook een aantal hoe-vragen waar veel collega’s mee worstelen, zoals:

  • Hoe kun je werkelijk wederkerig samenwerken met ouders, juist ook wanneer er zorgen zijn? 
  • Hoe kun je de leerling betrekken bij zijn eigen ontwikkeling, juist ook wanneer er zorgen zijn?
  • Hoe kun je als leerkracht een ondersteuningsteamoverleg (OT) voorbereiden, samen met je IB? Simone heeft hiertoe ook een handreiking gemaakt die je in je mail zult ontvangen.

Over Simone

Simone van Dijk (1967, drs.) werkt als zelfstandig gevestigd coach, trainer en HGW-HGA-specialist. Sinds 2002 werkt ze als coachende trainer in opdracht van scholen en samenwerkingsverbanden aan goed onderwijs en effectieve communicatie. Ook verzorgt ze als gastdocent lessen aan diverse HBO’s. Eerder werkte ze als leerkracht op een Montessorischool in Amsterdam, als docent in het VO en als directeur op een school in een achterstandswijk in Amsterdam-oost. Simone schreef de TIBtool Arrangeer samen-2015 / 4e druk en Meester in de klas– 2018 / 4e druk. De derde WUG! Een beter OT voor leerkracht en leerkracht verschijnt april 2021. Een leuk weetje, Simone staat nog regelmatig als invaljuf voor de klas. Voor meer informatie over hoe zij opgeleid is, haar werkwijze, een uitgebreid CV en referenties, én vele fijne, gratis downloads, ga je naar www.simonetraint.nl.

Praktisch over het Webinar: 

  • Dinsdag 8 juni van 19.00 tot 21.00 uur
  • Het is interactief: je bent niet in beeld maar je kunt je vragen stellen in de chatfunctie en mee doen aan polls
  • Filmopname mogelijk waardoor je als team de beelden na afloop in je school kunt nabespreken
  • Vermeld je naam, functie, de naam van je school en je e-mailadres. Na inschrijving ontvang je een bevestiging en een deelnamelink in je mail. 


Preview fragmenten Webinar