Week van inclusief onderwijs 6 t/m 10 februari

Het platform naar inclusiever onderwijs organiseert iedere dag een workshop. Uitleg over de werkagenda die in voorbereiding is bij de landelijke overheid – de Routekaart naar inclusief onderwijs – praktijkvoorbeelden en onderzoek op het gebied van de toegankelijkheid van het onderwijs, sociale integratie en leerlingenparticipatie, en bestuurlijke samenwerking van gemeenten en onderwijs bij het werken aan inclusiever onderwijs. Geef je op via Week van inclusief onderwijs 2023...

Het platform naar inclusiever onderwijs organiseert iedere dag een workshop.

Uitleg over de werkagenda die in voorbereiding is bij de landelijke overheid – de Routekaart naar inclusief onderwijs – praktijkvoorbeelden en onderzoek op het gebied van de toegankelijkheid van het onderwijs, sociale integratie en leerlingenparticipatie, en bestuurlijke samenwerking van gemeenten en onderwijs bij het werken aan inclusiever onderwijs.

Geef je op via Week van inclusief onderwijs 2023 (naarinclusieveronderwijs.nl)