Workshop dyslexie voor ouders

Hoe ondersteun je als ouders je kind met (een vermoeden van) dyslexie? 

Hoe ondersteun je als ouders je kind met (een vermoeden van) dyslexie? 

Ouders nemen een belangrijke rol in binnen ons SWV. Wij werken graag samen met ouders als partner. Ouderbetrokkenheid werkt positief op de sociaal emotionele ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en vergroot je kansen als kind! Met behulp van deze workshop willen wij graag het ouderschap ondersteunen op het gebied van dyslexie. 

Voor wie: Ouders en leerkrachten/ ib’ers die graag passend willen adviseren naar ouders.

Wij werken graag samen met ouders als pedagogisch partner. Vanuit de gesprekken die gevoerd worden met ib-ers en dyslexie behandelaren signaleert de Netwerkgroep Brede Taal dat er behoefte is aan een informatie moment voor ouders waarin dyslexie nader wordt toegelicht. We willen graag tegemoetkomen aan ouders die een vermoeden hebben van dyslexie bij hun kind, die op dat moment een behandeltraject ondergaan met hun kind en ouders die klaar zijn met de behandeling. 

Doel is de ondersteuning van de ouders richting hun kind te versterken