Organogram 2018

Bestuursnummer: PO 2711 / 21602

De Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond heeft een one-tier besturingsmodel. Het uitvoerend dagelijks bestuur wordt gevormd door de directeur-bestuurder. De 12 aangesloten schoolbesturen vormen het toezichthoudend bestuur. Het dagelijks bestuur en toezichthoudend bestuur vormen samen het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur heeft en onafhankelijke voorzitter.

De directeur-bestuurder heeft de dagelijkse leiding van het samenwerkingsverband en is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid. Het SWV Passend Onderwijs IJmond heeft medewerkers (consulenten en specialisten) in dienst en ondersteunt daarmee de scholen.

De directeur-bestuurder wordt gevraagd en ongevraagd geadviseerd door de Klankbordgroep, bestaande uit directeuren/schoolleiders en/of vertegenwoordigers van bijna alle aangesloten schoolbesturen.

De Ondersteuningsplanraad (OPR) bestaat 12 leden, 6 leden vanuit personeel en 6 leden vanuit ouders van de deelnemende scholen. Dit onafhankelijk medezeggenschapsorgaan is een belangrijke gesprekspartner voor de directeur-bestuurder. De voornaamste taak van de OPR is om instemming te verlenen het Ondersteuningsplan.

Het samenwerkingsverband stelt jaarlijks een jaarverslag op. Het meest recente jaarverslag en de samenvatting daarvan is te vinden onder het tabblad financieel.

Overzicht bestuursleden SWV PO IJmond

Samenwerkingsverband
Passend Onderwijs IJmond

Antillenstraat 21
1944 XA  Beverwijk
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
T: 0251 707510

Aanmelden nieuwsbrief

Top