Organogram 2018
Bestuursnummer: PO 2711 / 21602

De Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond heeft een one-tier besturingsmodel. Daarin wordt het uitvoerend dagelijks bestuur gevormd door de directeur-bestuurder. De 12 aangesloten schoolbesturen vormen het toezichthoudend bestuur. Het dagelijks bestuur en toezichthoudend bestuur vormen samen het Algemeen Bestuur.

De directeur-bestuurder heeft de dagelijkse leiding van het samenwerkingsverband en is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid. Passend Onderwijs IJmond heeft medewerkers (consulenten en specialisten) in dienst en ondersteunt daarmee de scholen.

De directeur-bestuurder wordt gevraagd en ongevraagd geadviseerd door de Klankbordgroep, bestaande uit directeuren/schoolleiders en/of vertegenwoordigers van bijna alle aangesloten schoolbesturen.

De Ondersteuningsplanraad (OPR) bestaat 12 leden, 6 leden vanuit personeel en 6 leden vanuit ouders van de deelnemende scholen. Dit onafhankelijk medezeggenschapsorgaan is een belangrijke gesprekspartner voor de directeur-bestuurder. De voornaamste taak van de OPR is om instemming te verlenen het Ondersteuningsplan.

Daarnaast is het samenwerkingsverband bij wet verplicht jaarlijks een jaarverslag samen te stellen. Het jaarverslag 2018 is vastgesteld door het bestuur in april 2019.

Overzicht bestuursleden SWV PO IJmond

Samenwerkingsverband
Passend Onderwijs IJmond

Antillenstraat 21
1944 XA  Beverwijk
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
T: 0251 707510

Aanmelden nieuwsbrief

Top