Kick is op zijn plaats bij kindcentrum Helmgras

De negenjarige Kick zit op het speciaal onderwijs van Heliomare. Hij is geboren met Cerebrale Parese (CP). Kort gezegd betekent dit dat niet alle hersenfuncties zijn spieren goed aansturen. Zijn hand-vinger-been-mond functies werken niet volledig. Sinds kort gaat Kick één dag in de week naar groep 5A van kindcentrum Helmgras in Castricum.

“Waar nodig helpen zijn groepsgenoten helpen hem, wekelijks heeft Kick een ander maatje”

Kick loopt met beenspalken en soms spreekt hij woorden iets anders uit. Op school maakt hij gebruik van een rolstoel, rollator en krukken. Leerkracht Fenna Venema van groep 5A: “Kick zal zoveel mogelijk meedoen met de lessen en activiteiten in onze groep. Vandaag heeft hij meegewerkt in de talentenklas Koken & Bakken. Waar nodig helpen zijn groepsgenoten hem, wekelijks heeft hij een ander maatje.” Voor lezen, taal en rekenen volgt Kick een leerlijn op zijn eigen niveau. Hierover hebben de leerkrachten van Helmgras en Heliomare regelmatig overleg.

Humor en interesse

Communicatie en sociaal-emotioneel gedrag zijn Kicks’ sterkste punten. Daarom vinden zijn ouders, maar vooral ook Kick zelf, het belangrijk dat hij met leeftijdgenootjes uit Castricum omgaat. Kick heeft humor en interesse in andere kinderen en mensen. Hij kan goed samen spelen, vindt gamen leuk en stoeit graag met z’n oudere broer uit groep 8. Naast school doet Kick aan voetbal, volgt hij creatieve en muzikale lessen en theaterles.

De Intern Begeleiders van kindcentrum Helmgras, Eva de Vries en Mignon Hommes, coördineren het proces met ouders, Heliomare, SWV, directie en de leerkrachten van Kick. Eva: “Het is mooi dat wij op Helmgras ruimte kunnen bieden aan Kick, zodat hij wordt opgenomen in een groep leeftijdsgenoten uit de buurt, plezier maakt en zijn weerbaarheid vergroot. Dit is een voorbeeld van inclusief onderwijs. Verschillende specialisten van het samenwerkingsverband hebben expertise ingebracht om het aangepaste onderwijs op Helmgras mogelijk te maken. Zo is er gezamenlijk gekeken naar passend meubilair en een doorgaande lijn qua leerstof.”

Leren om behulpzaam te zijn

Mignon: “Helmgras is er trots op dat wij in goede samenwerking met ouders, team, Heliomare en het samenwerkingsverband Kick een passende plek kunnen bieden. Kick heeft een goede start gemaakt en wordt omarmd door zijn klasgenoten. De kinderen van Helmgras leren hier ook van, namelijk om behulpzaam te zijn en om te gaan met kinderen die anders leren. Ouders zijn blij dat Helmgras en Heliomare hiervoor openstaan en kijken dan ook met enthousiasme uit naar deze samenwerking.”