Uitleg over aanbod Oekraïense leerlingen door Expertisecentrum Fakkel

Iedereen

Debby Hooijschuur van Expertisecentrum de Fakkel geeft in de wenperiode uitleg aan leerkrachten, onderwijsassistenten, intern begeleiders en directeuren over wat de plaatsing van Oekraiënse leerlingen in de school vraagt.
Daarna is er tijd voor vragen.

Op 3 oktober, na de plaatsing van de leerlingen, is er een vervolg hierop georganiseerd, van 15-17

Locatie: Grote zaal bij Tabijn, Trompet Heemskerk
Je hoeft je niet aan te melden hiervoor

Voor meer uitleg over informatieboekjes, stappenplannen en tijdpaden vind je hier: Expertisecentra De Fakkel ,Via Nova en Auris – Passend Onderwijs IJmond