Het samenwerkingsverband, dat ben JIJ, dat ben IK, dat zijn WIJ!

Samen hebben we onder meer de opdracht om een passende plek voor elke leerling te realiseren. Binnen het samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond profiteren bijna 16.000 kinderen van het beste onderwijs.

Hierbij nodigen wij al onze samenwerkende partners, schoolbestuurders, schoolleiders, ib’ers, zoco’s maar vooral ook alle leerkrachten uit om met elkaar te werken aan het nieuwe ondersteuningsplan 2024-2028.

Denk je graag mee over de beweging naar inclusiever onderwijs en hoe we samen de ondersteuning op de scholen in de IJmond tussen 2024 en 2028 kunnen realiseren?

Praat mee op de 2e expertbijeenkomst op 16 januari van 15.30-17.30, op de Parnassia school, Wulverderlaan 3 in Santpoort Noord. We gaan in 6 groepen uiteen om te spreken over gewenste doelen voor 2028 en de afspraken basisondersteuning ten aanzien van:

  • Gedrag
  • Moeilijk leren
  • Jonge kind
  • HB
  • Brede taal
  • Overgang PO VO.

Meld je aan op: www.passendonderwijsijmond.nl/activiteiten

We hopen op een mooie opkomst!