Het samenwerkingsverband, dat ben JIJ, dat ben IK, dat zijn WIJ!

Samen hebben we onder meer de opdracht om een passende plek voor elke leerling te realiseren. Binnen het samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond profiteren bijna 16.000 kinderen van het beste onderwijs.

Hierbij nodigen wij al onze samenwerkende partners, schoolbestuurders, schoolleiders, ib’ers, zoco’s maar vooral ook alle leerkrachten uit om met elkaar te werken aan het nieuwe ondersteuningsplan 2024-2028.

Denk je graag mee over de beweging naar inclusiever onderwijs en hoe we samen de ondersteuning op de scholen in de IJmond tussen 2024 en 2028 kunnen realiseren?

Sluit dan aan op de themabijeenkomst voor het nieuwe ondersteuningsplan op dinsdag 26 september van 15.30-17.30 uur op de Anne Frank school, Jan van Kuikweg 97 in Heemskerk (hier aanmelden). Je kunt kiezen uit de thema’s:

  • Gedrag
  • Moeilijk leren
  • Jonge kind
  • HB
  • Brede taal
  • Overgang PO VO.

Of praat mee op de bijeenkomst in de regio waar jij werkzaam bent.

In Noord ontmoeten we scholen en betrokkenen op 6 oktober van 10.00 -12.00 uur (hier aanmelden),
in Midden op 13 oktober van 10.00 -12.00 uur (hier aanmelden) en in Zuid op 1 november van 10.00 -12.00 uur (hier aanmelden) (deze locaties zullen spoedig worden bevestigd).

Meld je aan op: www.passendonderwijsijmond.nl/activiteiten

We hopen op een mooie opkomst!