Nieuwsbrief SWV PO IJmond  - december 2018
Onze nieuwsbrief van december 2018 staat voor u klaar! U kunt hem hier lezen. 


Samenvatting Jaarverslag 2017 - SWV PO IJmond

Jaarverslagen saai en lastig te lezen? Bekijk dan eens ons Jaarverslag 2017!
Wij hebben ons Jaarverslag in een nieuw jasje gestoken - samengevat in 2 A4-tjes, voorzien van heldere, leesbare grafieken. Nieuwsgierig geworden? Klik hier.


Scholingsaanbod 2018 - 2019
Ons scholingsaanbod voor komend schooljaar staat online onder het kopje "Professionalisering"! Of klik hier voor de pdf versie.


Jaarverslag 2017 - Ondersteuningsplanraad
Ieder jaar presenteert de OPR haar jaarverslag. Het jaarverslag over 2017 kunt u hier lezen


Rapportage kwaliteitsonderzoek Onderwijs Inspectie 2017
Het definitieve rapport kwaliteitsonderzoek Inspectie 2017 van het SWV Passend Onderwijs IJmond is binnen. U kunt de rapportage hier lezen.


Landelijk nieuws passend onderwijs

Uit de Staatscourant - d.d. september 2018
Het uitgangspunt van de onderwijswetgeving is dat alle kinderen onderwijs volgen op school. Soms kunnen kinderen echter vanwege psychische of lichamelijke beperkingen tijdelijk of gedeeltelijk niet naar school.

De regeling geldt vanaf 1 augustus 2018 voor primair en voortgezet onderwijs. In het speciaal onderwijs bestaat deze mogelijkheid al een aantal jaar. Tot nu toe kreeg een gedeelte van deze leerlingen vrijstelling van onderwijs en gingen zij dus (tijdelijk) niet naar school (Leerplichtwet 1969). Omdat deze leerlingen wel baat hebben bij onderwijs, wordt het door een wijziging in de Variawet sinds 1 augustus 2018 mogelijk om hen maatwerk in onderwijstijd te bieden.

Lees meer -->

In de beleidsregel Instemmen met afwijking van het verplichte minimum aantal uren onderwijstijd staan de eisen die aan de motivering in het ontwikkelingsperspectief worden gesteld. - KLIK HIER -

Voor meer informatie zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-42600.html

 

Algemene informatie Passend Onderwijs
Voor algemene informatie over Passend Onderwijs kunt u terecht op de website www.passendonderwijs.nl.