In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) wordt beschreven wat de school heeft op het gebied van (extra) ondersteuning. Het SOP beschrijft zowel hoe de basisondersteuning als de extra ondersteuning is uitgewerkt. De school stelt het SOP zelf op, de MR heeft adviesrecht hierop.

Het bestuur van het SWV PO IJmond hebben bij de start van passend onderwijs (1 augustus 2014) afspraken gemaakt over het gewenste niveau van basisondersteuning van alle scholen in deze regio. Dit richt zich op het bieden van goed passend onderwijs en op het bieden van ondersteuning gericht op preventie. Op iedere school zijn leerlingen die baat hebben bij meer ondersteuning. Scholen ontvangen van het SWV PO IJmond jaarlijks een budget om zowel de basis- als extra ondersteuning te kunnen bieden. Hiermee kunnen scholen/schoolbesturen in grote mate zelf bepalen op welke wijze zij de ondersteuning voor een kind organiseren.

In een SOP beschrijft de school hoe zij de de basisondersteuning organiseert en beoordeelt de school zichzelf ten aanzien van de basiskwaliteit op het gebied van planmatig en handelingsgericht werken en de ondersteuningsstructuur. Daarnaast wordt toegelicht in hoeverre de school vorm kan geven aan preventieve en licht curatieve interventies en welke extra ondersteuning zij kunnen inzetten.

De wet op Passend Onderwijs schrijft voor dat een school verplicht is om iedere vier jaar een SOP te op te stellen. Binnen het SWV PO IJmond is afgesproken dat scholen jaarlijks, via hun schoolbestuur, een update aanleveren van het SOP voor 1 december. Hiermee houdt het samenwerkingsverband een goed overzicht en inzicht in het beschikbare niveau van basis- en extra ondersteuning van alle scholen en welke expertise op schoolniveau aanwezig is.

In de bijlage het meest recente format voor het SOP dat binnen ons SWV gebruikt wordt. Tevens het document 'Basisondersteuning met uitwerking in standaarden' (als bijlage 9 opgenomen in het Ondersteuningsplan 2016-2020).

Samenwerkingsverband
Passend Onderwijs IJmond

Antillenstraat 21
1944 XA  Beverwijk
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
T: 0251 707510

Aanmelden nieuwsbrief

Top