Datum: 19 februari 2018

logo TOPdossier small

 TOP dossier is een digitaal hulpmiddel om het kind goed te kunnen ondersteunen. TOP staat voor Totaal Ontwikkel Plan. Het TOP dossier is toegankelijk voor ouders, IB-er/ZoCo, leerkrachten en betrokken medewerkers van het SWV PO IJmond. Scholen gebruiken TOP dossier voor kinderen die extra ondersteuning hebben op school. Het is een combinatie van een groeidocument en ontwikkelingsperspectief (OOP). TOP dossier voldoet aan de huidige eisen van de privacy wetgeving.


Meest gestelde vragen & antwoorden 

Sinds de invoering van TOP dossier binnen ons SWV zijn er een groot aantal vragen geinventariseerd en beantwoord.

Al deze vragen en de antwoorden kunt u hier teruglezen.

Een overzicht van de bestuursnummers van schoolbesturen, aangesloten bij het Samenwerkingsverband: "overzicht bestuursnummers SWV PO IJmond"


Licentie TOP dossier

De scholen die behoren tot het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond (SWV PO IJmond) zijn met ingang van schooljaar 2017 – 2018 via een licentie aangesloten bij het TOP dossier.

Lees meer... →