Post HBO aanbod intern begeleiders

De intern begeleider is een belangrijke schakel in het vormgeven van passend onderwijs met het schoolteam.

Om de ib’er beter toe te rusten in de beweging naar inclusiever onderwijs organiseren we samen met Hogeschool Utrecht een incompany post HBO aanbod.

 

We richten ons op 2 groepen: aankomende en intern begeleiders die tot ongeveer 1,5 jaar werkzaam zijn én meer ervaren ib’ers die nieuw zijn in de regio.

Voor de startende ib’er geldt het complete aanbod van 9 bijeenkomsten plus een afsluitende bijeenkomst, vanaf januari 2023.

Je leert over je rollen, taken, communicatie en ontwikkelt je verder als coach en veranderaar.

 

Voor de meer ervaren ib’er bieden wij de mogelijkheid om een deel van het aanbod te volgen dat specifiek is gericht op hoe we een aantal processen in samenwerkingsverband IJmond hebben ingericht.

Zoals werken met gebruikmaking van het ondersteuningsteam, je schoolondersteuningsprofiel via Perspectief op school, kwaliteitsverbetering op basis van data, handelingsgericht werken met het Totaal ontwikkelplan (TOP dossier) en het kernoverleg.

 

Gemiddeld is er 1 lesdag per 3 weken van 9.30 -16.00 op locatie, bij Tabijn aan de Trompet in Heemskerk.

De bijeenkomsten vinden plaats op donderdag: 12 jan, 2 feb, 23 feb, 16 maart, 20 april, 11 mei, 8 juni, 21-9, 12-10 en 16-11.

Er zijn geen kosten voor de deelnemers zelf. Het samenwerkingsverband en de schoolbesturen delen de kosten.

Zie informatie voor de deelnemersInformatie post hbo-ib opleiding 2023

Zie voor de volledige inhoud van de modules: Inhoud post-hbo IB deelnemers SWV IJmond