Kernoverleg Beverwijk Plus dendert door

Hoe fijn is het als je in een kernoverleg zit waar alle neuzen dezelfde kant opstaan? Ontzettend fijn, kan Angelique de Vries, directeur van Kindcentrum De Sleutelbloem in Beverwijk, uit eigen ervaring vertellen. In haar kern ging er een opvallende switch aan vooraf.

Ik geloof sterk in gelijke kansen. Maar hoe zorg je daarvoor?

Het kernoverleg binnen het samenwerkingsverband is bedoeld om scholen in een kern stichtingsdoorbroken na te laten denken over de vraag hoe je met elkaar thuisnabij, inclusief onderwijs vorm kan geven. Het ontstond in het kielzog van het nieuwe ondersteuningsplan. Ook De Sleutelbloem (283 leerlingen) werd met vijf omliggende basisscholen ingedeeld in een kern: Beverwijk Oost.

Gemeenschappelijk belang

“Het is normaal dat je in het begin aan het aftasten bent waar je met elkaar naartoe wilt en hoe je daar komt. Maar wij kwamen maar niet voorbij dat punt. Langzaam vloeide de energie weg en haakten mensen af”, aldus Angelique. In dezelfde tijd vonden een aantal scholen in Beverwijk elkaar wel heel organisch. Scholen met dezelfde identiteit, gevestigd in volkswijken en voorzien van een diverse en kwetsbare leerlingenpopulatie.

Onder hen De Sleutelbloem (naast De Wilgenroos, Het Kompas, de Sterrekijker en de Sparkel). “We hebben samen succesvol een subsidie aangevraagd voor het Jeugd Educatie Fonds. Daarna hebben we meteen doorgepakt met een subsidieverzoek voor meer schoolmaatschappelijk werk. Ook dat is goedgekeurd.” Het is het voordeel van werken met een groep die overduidelijk een gemeenschappelijk belang heeft. Dat zette Angelique en haar collega’s aan het denken. Het een leidde tot het ander.

De energie is terug

“We hebben het samenwerkingsverband gevraagd of we niet met deze scholen een kern konden vormen. Het antwoord was ja. Er zijn nog twee scholen bij gekomen, de Zeester en het IKC. En vmbo school SKILLS is aangehaakt. Gelet op de uitstroom van onze leerlingen is er al een natuurlijke match met het vmbo en nu worden de lijnen nog korter. Samen vormen we Kern Beverwijk Plus.”

De energie is helemaal terug. Tijdens de overleggen (zes keer per jaar) worden kennis en ervaringen uitgewisseld. Zo is elke school bezig met de invoering van een Ouderkamer onder het mom van het versterken van ouderbetrokkenheid. En armoede in gezinnen is een actueel thema. Hoe krijg je het als school voor elkaar om elke schooldag gratis fruit uit te delen? Of hoe zet je een ‘boterhammenbar’ op?

Vooralsnog schuiven de schooldirecteuren aan bij het kernoverleg. Twee consulenten van het samenwerkingsverband maken er deel van uit en iemand van de gemeente. “Op termijn willen we hulpverleningsinstanties erbij betrekken zoals het CJG, GGD en Leerplicht. De overheid moedigt die integrale benadering aan. Het maakt het makkelijker om de hulpverlening in de scholen te krijgen.”

Gelijke kansen

Wensen zijn er ook nog. Het team is zo ver dat ze meer aan kennisverdieping buitenshuis willen doen. Bijvoorbeeld door op studiereis te gaan of een kennisevent bij te wonen. Welk thema Angelique’s interesse heeft? “Alles wat te maken heeft met onderwijs aan kinderen die een minder makkelijke start in het leven hebben. Ik geloof sterk in gelijke kansen. Maar hoe zorg je daarvoor? Bij De Sleutelbloem bieden we een uitgebreid naschools programma dat gericht is op talentontwikkeling en welbevinden. Je ziet dat die mix iets positiefs losmaakt bij kinderen. Dat zou ik inhoudelijk wel verder willen uitdiepen.”

Stand van Zaken kernen

Hieronder de stand van zaken van alle kernen per april 2023