Elke schooldag zetten honderden leerkrachten en andere medewerkers zich in om de bijna 16.000 leerlingen binnen het Samenwerkingsverband (SWV) PO IJmond goed passend onderwijs te bieden. Daarmee maken zij het mogelijk dat alle kinderen in onze regio een geschikte onderwijsplek hebben. Ook de kinderen die extra hulp nodig hebben ontvangen een aanbod afgestemd op hun behoeften. Dit gebeurt bij voorkeur op een gewone basisschool dicht bij huis en als het nodig is op een speciale (basis)school.

Enkele uitgangspunten van SWV PO IJmond:

  • Elke school gaat uit van de mogelijkheden van een kind. Voor een kind betekent dat: ik hoor erbij, ik kan het, ik kan het zelf. 
  • Kinderen ontwikkelen zich beter op school als de samenwerking tussen ouders en school goed is.
  • We beogen dat alle scholen samen een breed scala aan specifieke expertise ontwikkelen, zodat het dekkend aanbod gerealiseerd is en ieder kind in de buurt naar school kan gaan.                                                                          

Wat doen wij?

Scholen en hun besturen zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor het realiseren van het onderwijsaanbod.

Het SWV PO IJmond ondersteunt, faciliteert in financiële middelen en verleent diensten aan scholen; leerkrachten, intern begeleiders/zorgcoördinatoren, directeuren/schoolleiders en ouders, om goed passend onderwijs te kunnen waarmaken.

Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, zijn vanuit het SWV PO IJmond voor iedere school consulenten en specialisten beschikbaar die samen met school, ouders en eventuele andere betrokkenen voor en mét deze kinderen een aanpak bedenken en uitvoeren die voor deze leerling, de leerkracht en ouders werkt. Dit noemen we arrangeren. Arrangeren is doen wat nodig is zodat een leerling zich optimaal kan ontwikkelen.

Het samenwerkingsverband heeft, naast de professionals die zijn gekoppeld per school ook andere specialisten in huis met diverse expertise en vanuit diverse achtergronden voor ondersteuning, hulp en advies.Voor een overzicht daarvan zie: Medewerkers.

Naast het bieden van ondersteuning op kind- en groeps- en schoolniveau is het SWV PO IJmond een netwerkorganisatie waar kennisdeling centraal staat, zowel intern voor de eigen organisatie als extern voor medewerkers van scholen. Wij bieden een workshopaanbod voor professionalisering van medewerkers in de scholen. Tevens stellen we subsidie beschikbaar voor scholen die initiatieven nemen voor het ontplooien van innovatieve aanpak voor specifieke groepen kinderen.

Laatste Nieuws

Samenwerkingsverband
Passend Onderwijs IJmond

Antillenstraat 21
1944 XA  Beverwijk
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
T: 0251 707510

Aanmelden nieuwsbrief

Top